Wednesday, December 19, 2007

fabella quotes

  1. (on a from-duty morning) "kailangan pa ba nating mag log-in??"
  2. chris : "andiyan ba ang chart ni mhr 15?"; X: "si teves ba iyan?" chris: "hindi. padio." X: "andito kasi sa akin si teves mhr 13." (duh!?)
  3. "saan niyo ba natutuhang magtahi?" (duh!? minor surgery!)
  4. ...to be continued...

No comments: